20.01.2024 Dåb og Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i H.A.C. Neptun

lørdag d. 20. Januar 2023

Program:

Kl. 7.30 mødes alle gæve vikinger og skjoldmøer, behørigt påklædt som ritualet påbyder, til optagelse af 2 nye ynglinge i vore hellige haller ved Almindsøens bred.
Kl. 13.00 fourageres ifølge gammel vikingetradition på Amindsøvej i dykkerklubbens lokaler. Derpå afvikles årets generalforsamling i sædvanlig ro og uorden.
Husk at medbringe drikkevarer til eget forbrug,..
Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Høvdingens beretning
3. Møntmesterens beretning
4. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar 2024).

5. Valg til bestyrelsen

6. Evt.

Bestyrelsen

Kommentarer er lukket