2018, 20 Januar: Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær

generalforsamling i H.A.C. Neptun

lørdag d. 20. Januar 2018 kl. 13.00

i dykkerklubben på almindsøvej

Dagsorden (ifl. Vedtægter) :

  1. Valg af dirigent
  2. Høvdingens beretning
  3. møntmesterens beretning
  4. Indkomne forslag

(Skal være bestyrelsen i hænde senest 18. januar 2018)

  1. Valg til bestyrelsen:
  • Hirdsmand/-kvinde
  • runerister
  • 2 suppleanter
  • 2 revisorer

Evt.

På bestyrelsens vegne

Runerister Rothe

Kommentarer er lukket