2023 01 21 Geralforsamling og dåb

Hermed indkaldes til generalforsamling i H.A.C. Neptun

lørdag d. 21. Januar 2023

Program:

Kl. 7.30 mødes alle gæve vikinger og skjoldmøer, behørigt påklædt som ritualet påbyder, til optagelse af 9 nye ynglinge i vore hellige haller ved Almindsøens bred.
Kl. 13.00 fourageres ifølge gammel vikingetradition på Amindsøvej i dykkerklubbens lokaler. Derpå afvikles årets generalforsamling i sædvanlig ro og uorden.
Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Høvdingens beretning
3. Møntmesterens beretning
4. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar 2023)5.

5. Valg til bestyrelsen
– høvding
– klubmester
– møntmester
– 2 revisorer
– 2 suppleanter

6. Evt.

På bestyrelsens vegne
Runerister Rothe

Kommentarer er lukket