Dåb og Generalforsamling, Januar 2014

Lørdag d. 11.januar 2014 kl. 7.30 stimlede en flok kappe- eller regnfrakkeklædte vikinger sammen med det formål at optage et nyt medlem. Ejlif kunne, efter det sædvanlige optagelsesritual og omgivet af vikinger, der kæmpede for at holde liv i faklerne i det våde vejr, endelig kalde sig ægte viking. Dette fejredes som traditionen byder med mjød, sang og grillede pølser, hvorpå alle drog hjem for at gøre sig klar til dagens næste punkt: Generalforsamlingen.

34 nydeligt nettede vikinger og skjoldmøer mødtes kl. 13 i FDF-huset, hvor der var dækket op til dagens taffel. De med hår på brystet /brysterne spiste naturligvis Lises sild med karrysalat, mens de mere sarte blev trakteret med en anretning af diverse eksotiske lækkerier, som Janie, formodentlig for at øge sin popularitet, havde kreeret. Herpå fik vi vanen tro store bøffer tilberedt af de to grillmestre Kaj og Sebbe, med dejlige kartofler og rødkålssalat. Ingen var så vidt vides sultne da vi gik i gang med dagsordenen.

 

 

Referat af generalforsamling 2014

 

Vi lagde ud med hymnen, hvorpå Niels blev valgt som manden, der skulle forsøge at styre slagets gang. Han konstaterede, at formalia var i orden og gav derpå ordet til høvdingen.

 

Høvdings beretning:

Sebbe bad forsamlingen om 1 minuts stilhed for at mindes og ære de to store personligheder, som er gået bort i det forløbne år.

Arne Verdensmester kunne der med lethed skrives en bog om. Hans liv forløb ikke helt almindeligt, og han ophøjedes for år tilbage til æresmedlem af klubben. Det samme blev Hans Jørgen, der som stifter af HAC også kom til at præge foreningens liv med sin farvestrålende facon og højlydte stemme. Meget sigende udtalte han ofte om sit liv: ”Det har ikke været kedeligt!”

 

Herpå blev Ejlif budt velkommen som viking. Dog in absentia, da han desværre havde været nødt til at melde afbud til generalforsamlingen.

 

Algerne i Almindsø blev ”vendt” i beretningen. Jvf. Vibekes datter , som er professor i biologi, drejer det sig sandsynligvis om en såkaldt ”bundvending” pga. det lune vejr, og ikke de sultne ænder, der skider på broen og andre steder. Måske HAC kan bidrage til lidt køligere vejr ved at genindføre vores ”frozen zone”.

 

Sidste års generalforsamling var lige efter høvdingens smag: Dejlig højrøstet. Og i forhold til sidste års bebrejdelser, mente han, at vi nu er på omgangshøjde hvad gaver angår.

 

Tappefaldet forløb lige som det skulle med dejligt vejr og skønsang

 

 

Årets cykeltur gik næsten godt. Ihvertfald førte Jens og Aage os igen ad dejlige veje ud i det grønne. Der var dog et dramatisk uheld med Mortens cykel, som krævede, at både en smed og en maler kom på arbejde, før han kunne cykle videre. Rart med gode fagfolk i foreningen!

 

Taprejsningen var heller ikke uden drama. Da høvdingen havde forfald trådte klubmester Janie beredvilligt til med både kuglegrill og kød. Imidlertid var grillen ikke særligt driftsikker, så den væltede flere gange, og de glødende kul spredtes på jorden. Det lykkedes dog at få grillet de velvoksne mørbrader og alle spiste sig mætte. Selv Samson, som følte sig draget af en tiloversbleven moppedreng af en mørbrad. Den blev slugt i en mundfuld (med dårlig mave de næste 3 dage til følge!) Om det var dén, der blev hans endeligt, skulle ikke undre.

 

Og dramaet fortsatte selv under noget så fredfyldt som vikingernes årlige julebad. Her måtte Kaj ”bide i græsset”, da han blev overophedet. Husk vand, – det passer sig også for vikinger. Resten af selskabet fortsatte til Hannas dejlige fællesstue, hvor høvdingen atter måtte konstatere, at han har mere held i kærlighed end i spil. Anne Katrine derimod havde stor gavn af selv at bestemme reglerne for årets pakkeleg. De fleste hobede sig op ved hendes plads. Ole akkompagnere igen de rustne røster, hvilket absolut var en fornøjelse.

 

Nytårsaftensmorgen samledes vi nu for 2.gang til dette hyggelige arrangement, og denne gang endog med kransekage foruden champagne og fyrværkeri. Stemningsfuldt!

 

Mht. måneskinsbadning er det godt at se, at krumtapperne fortsætter, selv om der ikke er trængsel i huset.

 

Klubbens hjemmeside fungerer rigtig godt, så fordums snak om hul eller ej er omend ikke forstummet, så i hvert fald dæmpet. Dog er det aldrig besluttet at ”Hullet” endeligt skulle nedlægges.

 

Og så kom der i 11. time atter gang i Stafetten. ( Laila sprang til tasterne) Forhåbentlig kommer den videre, så vi kan fornøjes over stort og småt på hjemmesiden.

 

Høvdingen takkede bestyrelsen for godt samarbejde og mange hyggelige timer sammen. Både inden- og udenlands (Spanien i foråret) Desværre bliver det fremover uden Morten. Så stor tak til ham for hans fantastiske arbejde med fotos og hjemmeside. Sidst har han fået ajourført medlemslisten.

 

Sebbe lagde derpå op til en snak om, hvorvidt vi fremover skal fejre jubilarer (25, 40, 50, 60 o.s.v.)

 

 

Beretningen afsluttedes med at udtrykke en glæde over det gode fællesskab vi har omkring badet. Aldrig hører man nogen sige: ”Det var godt nok træls i dag, det bad!”

 

Kommentarer til beretningen:

Jens: Fin og fyldstgørende beretning!

Morten: (Stadig den 3.yngste) kan absolut anbefale en ny den ledige plads i bestyrelsen

Lise: Eneste generende er, at høvdingen mener at have vundet hævd på pladsen lige indefor døren.

Sebbe: Sådan har det altid været!

Aage: Dog har jeg pladsen fra kl. 7.00, hvilket udelukkende skyldes at vore fødselsdage falder på samme dag.

Oberst: Måske vi skal indføje husvedtægter

Sebbe: Det ville glæde mig, – hvis altså særlige rettigheder blev tilføjet.

Laila: En stor tak til Tove for at have kostet Kaj ud med en børste

Hanna: Ingen koste på bænkene, tak!

Niels: Mon nogen af mændene har problemer med kosten?

Bo: Vi bør hænge badetøfler efter anciennitet

Inge: Tøffelpatruljen er aktiv

Janie: Man kunne jo sætte navn på

Anne Katrine: Tøffelpatruljen må kunne snuse sig frem til ”uddøde” tøfler.

Kaj: Lad os gavne klubbens økonomi ved at udbyde de bedste pladser til salg

Jens: Hans Jørgens plads doneres til Bo, så han kan føle sig værdig.

Lise: Vi skal holde fast i generalforsamlingshymnens passus om tøflerne: ”Det sømmer sig, at høre til i øverste etage, og ikke bo forneden i en smeltevandsplamage”

Sebbe: Måske kunne vi udvikle nogen ”tøffelhunde” til at snuse sig frem til de sureste tøfler?

Janie: Lad os droppe måtterne. De er tunge og sure.

Inge: Udgåede tøfler kunne evt. bruges til tøffelkastning

 

Høvdingens beretning godkendt kl. 15.50

 

Møntmesters beretning:

Med et stort smil om munden fremlagde Vibeke årets regnskab. Undervejs kom enkelte små udbrud (hva´ satan???) o.l. Inge ønskede at vide om foreningen virkelig havde besluttet at financiere bestyrelsens Spanienstur. Men Vibekes muntre fremtoning, gav ret tydeligt svaret: Blot en lille joke.

 

Det sande regnskab blev fremlagt og fik enkelte kommentarer med på vejen. Jens bad om opstramning i forhold til afleverede regninger, – især runeristeren var i skudlinjen. Han ønskede at alle regninger afleveres inden 14 dage. Ellers ingen udbetaling! Hertil svarede høvdingen, at der ikke skulle være en så snær deadline, og at betyrelsen ofte lagde mange penge ud.

 

Regnskabet godkendtes kl. 16.10

 

Herpå fulgte et kagebord for Guder. Tove, Grethe B. og Anne Lise havde virkelig lagt sig i selen for at slå sidste års citronmåner!!

 

 

 

Da der ingen forslag var indkommet, kunne vi gå videre til

valg til bestyrelsen

 

Hirdsmand:

Morten genopstillede ikke men bestyrelsen pegede på Bo. Hertil replicerede Jens at Bo da aldrig før har lavet noget! Bo valgtes enstemmigt.

 

Runerister:

Lise genopstillede og valgtes enstemmigt

 

Revisorer:

Jens og Kaj

 

Suppleanter:

John H. og Anne Katrine

 

 

Og så til det helt store punkt :

Evt.

Flemming foreslog auktion på sømmene i forbindelse med taprejsning

Sebbe havde en hilsen fra sydens viking. Mogens gi´r en omgang

Obersten tilbød at lave et hul

Anne Katrin: Hvor?

Sebbe takkede ja til et ekstra hul

Bo manede til forsigtighed mht. ”de lilla læber”. Skal vi ha´en sauna i kiosken?

Jens: I fordums dage havde vi en sauna på Hotel Silkeborg, men den blev stjålet.

Hanna mente da  ikke vi er e radiatorbadere

Laila: Lad os nu prøve noget nyt, – sauna

Sebbe: P.t. betales 0 kr til kommunen. Vil vi betale mere? Måske kunne en bajonetsav klare problemet.

Lise: Min bror i Svendborg har vikingeklub med ca 25 personer. Her kunne hentes inspiration til organisering mv.

Jeg har kontakt til blokalhistorisk arkivs digitalarkivar vedrørende vores dokumenter.

De sure og tunge måtter kunne erstattes af Ikeamåtter til 15 kr / stk. Nemme at vaske.

Bo: Sauna kunne være fint ved særlige lejligheder som fuldmåne, kongens fødselsdag o.l.

Flemming: Vi kunne evt. prøve at låne en campingvogn med sauna hos ”hvalrosserne”

Sebbe: Bestyrelsen arbejder videre. Selvfølgelig OK at vi betaler til kommunen hvad det koster!

Kaj: Man kunne lave kontingentfritagelse for fyrbøderjobbet F.eks Jørgen Klister til hverdag og Bo i weekenden

Lise: Fint med nytænkning i foreningen. Tænk bare hvor meget der er sket siden man valgte at lade kvinder blive medlemmer.

Morten: Vi har økonomi til at lave en mobil-sauna

Sebbe: Tilmelder klubben til kommunens ”mørkedag”, så vi kan byde andre på fkkelomsluttet vinterbad.

Obersten nød at finde lidt af den gamle ånd i diskussionerne. Og takkede Kaj for dejligt kød (som dog var kød indkøbt i Føtex af Sebbe)

Jens mente at Janie har rigeligt med brikker, så hun er villig til at uddele til de, der ingen brikker har.

Bo ville hellere se flere tapper end brikker

Sebbe udtrykte også begejstring over den gode debat. Og måtte nødtvungent udtrykke glæde over at Bo kom ind i bestyrelsen.

 

 

Kagebagere 2015 blev: Connie, som virkelig får noget at leve op til i den store bagedyst, da også Grethe B., Tove meldte sig!

 

Niels fik stor ros for sin gode styring af forsamlingen!

 

Sluttelig sang vi en hyldest til Hanna (Ode til Hanna s. 8 i sangbogen)

 

Referatet afsluttet kl. 17.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar