Generalforsamling 2011 i H.A.C. Neptun

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i H.A.C. Neptun

Lørdag d. 15. Januar 2011

Program:

Kl. 8.00  mødes alle gæve vikinger og skjoldmøer, behørigt påklædt som ritualet påbyder, til optagelse af 4 nye ynglinge i vore hellige haller.

 

Kl. 13.00  fourageres ifølge gammel vikingetradition på almindsøvej, bemærk dog denne gang i fdf´s  festlokaler.

Derpå afvikles årets generalforsamling i sædvanlig ro og uorden.

Dagsorden ifl. Vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Høvdingens beretning
  3. møntmesterens beretning
  4. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 7. januar 2011)
  5. Valg til bestyrelsen
  • Høvding
  • møntmester
  • Klubmester

     6. Evt.

På bestyrelsens vegne

Runerister rothe

Skriv et svar