GENERALFORSAMLING 2012

Hermed indkaldes til generalforsamling i H.A.C. Neptun

Lørdag d. 14. Januar 2012

Program:

Kl. 8.00  mødes alle gæve vikinger og skjoldmøer, behørigt påklædt som ritualet påbyder, til optagelse af 3 nye ynglinge i vore hellige haller.

 

Kl. 13.00  fourageres ifølge gammel vikingetradition på almindsøvej i fdf´s  festlokaler.

Derpå afvikles årets generalforsamling i sædvanlig ro og uorden.

Dagsorden ifl. Vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Høvdingens beretning
  3. møntmesterens beretning
  4. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 7. januar 2012)
  5. Valg til bestyrelsen
  • Hirdsmand (næstformand)
  • runerister
  • 2 suppleanter
  1. Evt.

 

På bestyrelsens vegne

Runerister rothe

 

Kommentarer er lukket