GENERALFORSAMLING 2014

Hermed indkaldes til generalforsamling i H.A.C. Neptun

Lørdag d. 11. Januar 2014

Program:

Kl. 7.30 mødes alle gæve vikinger og skjoldmøer, behørigt påklædt som ritualet påbyder, til optagelse af en ny yngling i vore hellige haller.

 

Kl. 13.00 fourageres ifølge gammel vikingetradition på almindsøvej i fdf´s festlokaler.

Derpå afvikles årets generalforsamling i sædvanlig ro og uorden.

 

Dagsorden ifl. Vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Høvdingens beretning
  3. møntmesterens beretning
  4. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 5. januar 2013)
  5. Valg til bestyrelsen:
  • Hirdsmand
  • Runerister
  • 2 suppleanter
  1. Evt.

På bestyrelsens vegne

Runerister rothe

Skriv et svar