Generalforsamling – 6. januar 2010

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H.A.C. Neptun
onsdag d. 6. Januar 2010 kl. 19.00
Pga. det nært forestående jubilæum vil generalforsamlingen mod sædvane finde sted på Medborgerhuset, Søvej

 • Dagsorden iflg. vedtægter:
  1. Valg af dirigent
  2. Høvdingens beretning
  3. Møntmesterens beretning
  4. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 3. januar 2010)
  5. Valg til bestyrelsen
   Hirdsmand (m/k)
   Runerister
   Suppleanter
   Revisorer – “Kassens øje”
  6. Evt.

På bestyrelsens vegne
Runerister Rothe

Skriv et svar