Indkaldelse, Generalforsamling 9. januar 2016

Hermed indkaldes til generalforsamling i H.A.C. Neptun

lørdag den 9. januar 2016

Program:
Kl 07:30 mødes alle gæve vikinger og skjoldmøer, behørigt påklædt som ritualet påbyder, til optagelse af nye ynglinge i vore hellige haller.

Kl 13:00 fourageres ifølge gammel vikingetradition på Almindsøvej i Dykkerklubbens festlokaler.
Derpå afvikles årets generalforsamling i sædvanlig ro og uorden.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Høvdingens beretning
3. Møntmesterens beretning
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 4. januar 2016)
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt.

På bestyrelsens vegne
Runerister Rothe

Skriv et svar