Julebad, december 2017

Gæve Vikinger og Skjoldmøer

 

Således bekendtgøres:

Der hidkaldes til den årlige renselse i dampbadet:
07.12.2017 – 17:30 i dampbadet under biblioteket.

Om du er rendampet eller svedig af anden adfærd, skal du være vel mødt til den årlige Glög og pakkeleg:
07.12.2017 – 19:00 Glög og pakkeleg hos Hanna

Hanna findes på adressen Christian 8.s vej, 26 – tag hendes bagindgang.

Deltagere uden forudgående afdampning bedes tage ophold tæt ved en ind- / udgang…

Husk: Sangbog, skilt og pakke *).

 

Høvisk adfærd ønskes denne aften, da der er nye aspiranter.  

*) Prisniveau for pakke: 20-50 kr.

Skriv et svar