Mærkedage 2008

12. april Svend Erik Mogensen 60 år

21. april Kirsten Lauritsen 70 år

2. august Arne Møller 85 år

18. august Michael Sørensen 50 år

6. september Lise Rothe 50 år

18. september Mogens Suaning 60 år

23. december Hans Jørgen Jensen 75 år

Tillykke til alle!

Skriv et svar