Oplæg til Midtjyllands Avis

HAC-Neptun, ”Den blåTap”, som er en af Danmarks ældste vinterbaderforeninger , er kommet i alvorlige
problemer efter den påsatte brand på Vestre Søbad.
Foreningen, som blev stiftet i 1970, har i næsten 50 år haft det privilegium, at have nøgle og brugsret i
vinterhalvåret til ”livredderlokalet”, hvor vi har haft alle vores ting, og kunnet klæde om uanset vejr og vind.
Efter branden er vi med ét sat i en situation, hvor vi kan være bekymrede for foreningens fortsatte
eksistens, hvis vi ikke har et sted at være. Vi kan ikke i lighed med mange andre foreninger låne et lokale på
en skole e.l. Vores forening giver ikke mening andetsteds end på Vestre Søbad ved Almindsø, hvilket også
fremgår af vore vedtægter. Vi har mange meget gamle medlemmer, som ikke blot kan stå udendørs og
klæde om i al slags vejr, – og vi bader i al slags vejr! Endvidere har vi mange traditioner i årets løb der
fordrer et samlingssted, – ikke at alle skal kunne rummes i lokalet på samme tid, men blot et rum i lighed
med det, vi nu har kunnet bruge i 49 år.
Igennem medierne (forskellige TV-kanaler og diverse aviser)har vi i årevis været eksponent for
vinterbadningen og dens helsebringende virkning. Vores forening i Silkeborg er kendt viden om i Danmark.
Vi optager hver vinter nye medlemmer fra ventelisten, og efter at have bevist at man er værdig til
optagelse (gennem aktiv badning gennem to sæsoner) bliver man (ved en hemmelig ceremoni) døbt og kan
kalde sig ægte viking eller skjoldmø. Mange henvender sig til os og spørger om vi har sauna i klubben og her har vi indtil videre måttet skuffe folk.

Vi håber dog at der, med de nye vinde der blæser i forhold til at ”brande” Silkeborg som ”Outdoor
Hovedstad”, vil blive tænkt nyt, så man kan finde en fremtidssikret løsning. Vi oplever at Østre Søbad er
stedet hvor langt størstedelen, – også udenbys og udenlands gæster søger til især i sommerhalvåret bl.a.
også pga. adgangsforholdene, mens Vestre Søbad mere er for de lokale. Derfor kunne vi forestille os at
man fik lavet et salgs ”foreningsmiljø”, der kunne tilgodese mange forskellige grupper. Det kunne f.eks.
være Vestre Skoles SFO, som vi i mange år har delt vinterbaderinteresse med og udlånt redskaber til. Der er også en øget interesse for ”raw-fit” og ”cross-fitt”, og den smukke, stille plet i skoven er et oplagt sted at
dyrke udendørs yoga.

Vi kunne forestille os en samlet løsning, der gav plads til omklædningsrum og bruser for sommergæsterne,
sauna ,og et lokale forbeholdt de interessenter, der i foreningsregi bruger området, – for vores forenings
vedkommende mest i vinterhalvåret. Man kunne vel også forestille sig, at en Outdoor-hovedstad ville
sætte sikkerheden i højsædet og dermed ville udstyre søbadene med en livredder i højsæsonen.
Vi har haft kontakt til mange vinterbaderforeninger i Danmark og er blevet overraskede over hvor mange,
der har fundet en løsning med kommunen. Det må også kunne lade sig gøre i Silkeborg.