Referat Generalforsamling Januar 2006

Generalforsamling 2006

 

Det var det herrens år hvor dåben virkelig var i højsæde! Sjældent har så mange både vikinger som almindelige dødelige talt så meget om den forestående dåb. Medierne var fyldt til bristepunktet, så selv debatten om diverse Gudebilleder måtte vige pladsen. Jo, – det var i sandhed noget, alle så frem til. Og ikke mindre end tre handlede det om. Den ene (Niels Kjeldsen) sprang dog i opløbet og må gå om, men to rigtige kvindfolk (Grethe og Herdis) blev ophøjet til gæve skjoldmøer af Gudernes nåde under dåben. Og ceremonien blev befæstet behørigt, så ingen gik sultne hjem fra ”Hallerne”.

Efter grundig afvaskning, iklædning og for nogle påsmøring / spartling mødtes vikinger atter i Dykkerklubbens lokaler til den årlige generalforsamling. Først skulle dog alles munde mættes: Vi fik som vanligt sild med uovertruffen karrysalat, mens de fiskefjendske, som troede de skulle spise gris blev snydt: Janie havde frembragt små lækre butterdejspier med asparges. Og der var ikke skyggen af gris! Herefter fik vi Kajs gode grillbøffer med diverse gode salater, så ikke et øje var tørt. Vibekes kartoffelsalat var oven i købet så god, at de færreste nåede at smage. Før vi kunne påbegynde det egentlige formål med dagen, sørgede vi for at skylle svælget godt med diverse desinficerende væsker af forskellig observans. Ikke ringe! Og så var alle klar.

 

Ad.1 Valg af dirigent:

Niels Munksgaard énstemmigt valgt!

 

Ad. 2 Høvdingens beretning:

2005 blev endnu et glimrende år i foreningens historie med mange gode islæt.

Først en stor tak til den formidabelt godt arbejdende bestyrelse, der dog på sidste møde måtte konstatere, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer ta´r lige godt fra, når det gælder rødvin. Et enkelt afbud gjorde, at vi lå langt under den normale kvote!

Og så til det forløbne års medlemsarrangementer:

Nøgleafleveringen bar ikke præg af at være placeret umiddelbart før Kr. Himmelfartsdag. Det vrimlede med vikinger. Og det var godt vejr!

Cykelturen med Jens og Aage blev også nydt af mange og i år bød den på nyt: Nu med køer. Siden fik alle et indblik i bankverdenens små kår (Jyske Banks hovedsæde) og siden blev der indtaget pizzaer ved søen. Og det var godt vejr!

Kanoturen indskrænkede sig Gud ske lov til en mindre armada på 4 fartøjer. Det har vi da råd til. Især når folk selv medbringer kulinariske specialiteter fra bla. ”Stattoils Bistro”. Og det var godt vejr!

Nøgleudlevering lå på rette tid: Det var Mortens fødselsdag og det var godt vejr! Så vi vil overveje om arrangementet fremover skal placeres på samme dato. Endvidere er det jo dømt til succes med grill og Janies hjemmebagte flutes!

Det årlige julebad må nu siges at være en tradition tillige med den efterfølgende julegløgg / pakkekrig. Bestyrelsen overvejer nu at købe Mogens hus for at sikre traditionen fremover. I øvrigt forlyder det at det var godt vejr!

Måneskinsbadet er det staks værre med. Vikinger er åbenbart ikke til månelys. Mange udtrykker interesse men har mange undskyldninger for alligevel ikke at dukke op. Skulle det være ”glemt håndklæde4” tilbyder Jørgen: ”at løve den op i vinden” Tak for det. Men bortset fra det er det ofte ved fuldmåne godt vejr!

Og nu til kommende arrangementer: (sæt venligst X i kalenderen allerede nu)

 1. maj nøgleaflevering nu med ølsmagning. (Der høres et voldsomt bifald fra det tørstige publikum)
 2. juni cykeltur med afsluttende rundvisning samt pizza på Langsøskolen

August: kanotur

Januar: Generalforsamling 2007

 

Herefter fremhæver høvdingen særligt bemærkelsesværdige indsatser fra enkelte medlemmer for at fremme foreningens formål:

Inge burde have æresmedalje for at oplære næste generation af vikinger (Vestre skoles SFO)

Bente gør forsøget med en flok modne damer der dog viser sig mest at bestå af kyllinger: Kun et par stykker springer i.

Og så til de, der havde chancen for at udbrede kendskabet til vores passion, men på det grusomste forspildte den:

Træerne vokser ikke ind i himlen i Grauballe, når en helsidesartikel i den lokale kun handler om skovdrift og ikke ét ord om HAC. Hvilken skændsel!

Janie brændte sine broer til stillingen som PR-chef i klubben ved heller ikke i lokalsprøjten at nævne os med én stavelse. Og man kunne jo med rette mene at lidt koldt vand havde været på sin plads i den sammenhæng. Og så var det i øvrigt heller ikke godt vejr! – Så kan de lære det!!!

 

Høvdingen appelerer til alle om at huske at låse døren til klubhuset. Dette fordi der har været besøg af ikke indviede, der blot trænger til et sted at klæde om.

Angående den ofte omtalte hjemmeside: Verner opfordres under bifald til at løfte arven efter Anders, der ikke nåede at få den lettet.

Og så et debatoplæg: Skal ”Hullet” lukkes? Hvem vil ellers være ny redaktør?

Høvdingen har i år udvist rettidig omhu mht. udbringning af gaver – dog har der været klage over en enkelt for tidlig udbringning.

Alle bedes huske at rekvirere udmeldelsesblanket ved sygdom for at undgå gentagelse af situationen

med fiskemanden. Det bør være en enlig svale.

I øvrigt er det efterhånden et problem med så få dødsfald i foreningen. Vi risikerer år uden dåbshandling.

Ved nøgleudlevering vil aspiranter fremover blive inviteret.

Tak til Verner og Bente for årets kage. Næste år glæder vi os til kage fra Connie, Kirsten og Karen.

Årets oprydningshold melder sig kl. 10 og består af Oluf, Jørgen, Leif og Inge. Tak for det!

 

Kommentarer til høvdingens beretning:

 • Guldtappen samt John H. vil gerne gendøbes som 25-årsmedlemmer
 • Førstnævnte gør opmærksom på, at der under dåben ikke blev uddelt emblemer til de nye medlemmer.
 • Jensen, som dog ikke var til stede under ceremonien, mener at ”højtideligheden ved ceremonien er væk!” og Obersten billiger forfladigelsen.
 • Lise erindrer om, at årsagen til nyt optagelsesritual bunder i ønsket om større højtidelighed end de senere års flade oplevelse.
 • Høvdingen understreger at gamle sure vrisne mænd ingen indflydelse får såfremt de ikke stiller op og bidrager!
 • Oluf mener at høvdingen slingrer af sted og udviser manglende format ved diverse arrangementer!
 • Jens T. synes at vi i dag står med et smukt ritual og det skal ikke overskygges af en enkelt lille fodfejl.
 • Mogens og Lise finder det vigtigt at replikkerne sidder hvilket vi vil arbejde på i bestyrelsen

 

 • Bo finder det vigtigt at alle har daglig adgang til ”Hullet”. Ikke alle er på nettet

 

 • Verner vil gerne lave hjemmeside såfremt han fodres med digitale billeder. Hullet skal ikke nedlægges før efter 1 år med hjemmeside.

 

 • Jens nyder at kunne tage gamle ”Huller” frem efter behov

 

 • Sebbe vil gerne afløses som redaktør

 

 

(Hans Jørgen har undervejs haft utallige indlæg uden indflydelse fra den ihærdigt arbejdende dirigent. Da han atter er på banen lyder det fra forsamlingen:”Sæt ham ned!”

 

 • Kaj M. kommer nu med det ultimative forsøg på at komme bestyrelsen nærmere: ” Jeg trykker og betaler!” og tilføjer så for en sikkerheds skyld at han til næste generalforsamling leverer tournedos med bacon stemplet med et velkendt logo.

 

Ovenpå dette vedtages beretningen enstemmigt ( dog minus Jensen, der midlertidigt var ude af drift)

 

Kasserers beretning:

Egentlig dediceret Hans Jørgen. Vibeke fremlægger regnskabet særdeles kompetent undertiden overdøvet af lyde fra sofasiden. Grundig instruktion i omgang med manglende 5-øre i kasebeholdningen.

 

Kommentarer til beretningen:

-Kaj: Katastrofeindextal!

– Høvdingen bedyrer at vi fortsat arbejder på at undgå overskud

– Bo overvejer om aktiver som kapper og rødvin ikke burde bogføres, men Sebbe understreger       at vi ikke bruger tid på bogføring, men på at bade og have det rart!

Regnskaberne godkendes (2 imod) trods forskellig ordlyd i tallene.

 

Ingen indkomne forslag.

 

Valg til bestyrelsen:

Næstformand Mogens genvælges

Runerister Lise genvælges

Revisorer: Ella og jens T.

Suppleanter: Lene M. og Anne Katrine

 

Evt:

Bo: Er det en ide at deponere overførsel til passivrækkerne for at undgå Fiskemandens skæbne?

Sebbe: Bedre at alarmere HAC-bestyrelsen umiddelbart før der ringes 112.

Bo: Skal vi indføre hjemmebesøg ved for få krydser på badelisten?

Leif: Vil gerne overføres til aktivrækkerne

Inge: Korrektion af fødselsdag. 14 juniorvinterbadere i Familiejournalen. Medbring kaffe til dåb (”i stedet for Kajs slappe pølse”)

Erik: Slappe pølser handler måske om manglende opvarmning. Husk at jernet fortsat skal holdes varmt!

Hanna: Vil gerne tage kontakt til Zillmer om han ønsker at fortsætte som medlem.

Sebbe: Bestyrelsen overtager diskussionen om Zillmer

 

Dirigent Niels afslutter årets forsamling kl. 18.08 og takker for rimelig god ro og orden.