Referat Generalforsamling Januar 2012

Referat af generalforsamling 2012

 1. 14. januar 2012 kunne man, hvis man kom forbi lidt før solopgang, se en flok kappeklædte vikinger i faklers skær ved den smukke, måneoplyste Almindsø. Og man ville kunne høre et kor af blide kvindestemmer blandet med dybe røster fra gæve vikinger, der hyldede to helt nyslåede skjoldmøer. Disse to, Astrid og Annelise klarede den vanskelige optagelsesprøve med bravur og kolde tæer, og blev foreviget til evigt minde om denne dag. Dåden blev fejret med grillpølser, mens solen stod op, hvorpå alle drog hjemad for at forberede årets store vikingetræf: Generalforsamlingen.

Denne tog sin begyndelse kl. 15.20 efter en mageløs menu bestående af sild med Lises karrysalat eller Janies fiskefrie fristelser efterfulgt af Sebbes fantastiske grillbøffer og diverse skønne salater, flødekartofler og Inges hjemmebagte flutes. Således berigede kunne vi gå i gang med dagsordenen.

Ad.1 Valg af dirigent

Mogens modtog valget og styrede forsamlingen på forbilledlig vis.

Ad. 2 Høvdingens beretning

Der blev for at ære Kirstens minde indledt med at holde et minuts stilhed. Herpå kunne høvdingen med glæde fremvise et avisudklip med overskriften: ”Grauballemanden kommer til Silkeborg”. Det fornøjede alle at se Jens igen!

Herpå lød en tak til Jørgen for de nye striber, så vi kan se at færdes i mørket.

De nye skjoldmøer Astrid og Annelise blev budt velkommen i kredsen af fuldgyldige vikinger.

Og så til et tilbageblik over årets aktiviteter, der trods standardpræg dog rummede fornyelser: En herlig isvinter dannede rammen om vor færden i 2011. FDF-hytten lagde lokaler til generalforsamlingen. Herunder afvikledes en konkurrence om gennemsnitsalderen i foreningen. To skarpsindige skjoldmøer (Britta og Lise) ramte rigtigt: 63 år. Gevinsten, som var en god flaske whisky blev efter lodtrækning hjembragt af Lise. Måneskinsbadningen blev atter holdt i hævd af Inge Kallestrup, der herefter kunne titulere sig: ”Den blå Krumtap”. De kuldeelskende vikinger kunne dette år muntre sig med både svedhytte på stranden (ved Morten Frost) og en mobil sauna (ved Jesper fra De blå Mænd) under årets Tappefald. Cykelturen arrangeret af de to erfarne cykelruteentusiaster Jens og Aage gik gennem skovene ved Virklund og var ifølge Høvdingen en rigtig skidt rute, – han punkterede. Turen afsluttedes vanen tro med et virksomhedsbesøg: Denne gang Janies dagpleje på Rolighedsvej. Taprejsningen bød på velkomst af nye aspiranter: Flemming og Ejlif, som begge er aktive samt Claus og Marianne, som vi desværre ikke har set så meget til siden. Marianne fordi hun ikke bryder sig om at færdes alene i skoven i mørket om morgenen, når hun er på vej på arbejde. Og vi kunne alle mæske os i Sebbes grillmørbrad og skylle herlighederne ned med ølsmagning. God tradition! Det årlige Julebad blev efterfulgt af Julehygge i Mogens Malers hus, som bestyrelsen overvejer at lade foreningen købe for at kunne huse os fremover. Herdis havde brygget en fin julesang sammen, og Mogens havde brygget en krasbørstig gløgg, som fik pakkelegen til at minde om en mindre krig. Uretfærdig var den i hvert fald, idet høvdingen ikke vandt! HAC´s hjemmeside er en succes takket være Morten, som vedligeholder den, og de som bidrager med et par ord eller billeder. Dog skal visse indlæg måske nærlæses ekstra, – især 1. april. Og så er vi kommet på Facebook! Høvdingen rettede en stor tak til bestyrelsen, som altid er hyggelige at være sammen med. Og med 2 meget aktive suppleanter kan det jo kun være godt. Også selv om diskussionerne af og til kan være intense. F.eks. når det drejer sig om optagelse af nye medlemmer. Dette punkt blev overdraget til generalforsamlingen at kommentere.

 

Kommentarer til høvdingens beretning:

 • Gerda takkede Jørgen og Bente for det traditionelle juletræ, der altid lyser op i en mørk tid.

Og så til diskussionen om optagelse af nye medlemmer:

 • Laila mente at ”lorten” skulle på bordet i forhold til optagelseskriterier
 • Morten: Forskellighed er vores styrke
 • Hanna: Alle skal kunne acceptere alle medlemmer.
 • Lise: Har vi brug for et stillersystem, som f.eks. i loger?
 • Laila: ”Jeg hader loger” (hvilket tydeligvis harmede Jørgen G)
 • Sebbe: Taler vi om eksklusion er det kun generalforsamlingen der kan indstille til dette
 • Mogens: Men bestyrelsen må vurdere om folk lever op til forventningerne
 • Morten: Vi skal ikke være smagsdommere. Hvis folk overholder landets love er de OK.
 • Laila: Man må kunne lave en forventningsafstemning / en samtale med Høvdingen forud for optagelse.
 • Henrik: Tak til nestor Jørgen G. for at blive anbefalet. Den metode kan anbefales.
 • Sebbe: Modstander af anbefaling, – ”så var jeg ikke blevet optaget”. God diskussion for at finde ind til klubbens værdier.

Øvrige kommentarer:

 • Laila: Evt. tidligere start ved dåb for at forblive ”lyssky”, – evt. 7.30
 • Lise: Det klares ved at komme i gang til tiden kl. 8.00!
 • Inge takkede for udnævnelsen til ”krumtap”

Høvdingens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

Ad.3 Møntmesterens beretning.

Vibeke gennemgik på dejlig overskuelig vis årets bevægelser indenfor økonomien, som dog havde kostet blod, sved og tårer at få revideret. Det må ikke ske igen, kassebeholdningen taget i betragtning. Stor applaus til Møntmesteren.

 

Ad. 4. Indkomne forslag

 1. Revision af medlemslisten:
 • Agnete og Erik har meldt sig ud grundet sygdom
 • Niels Kjeldsen er udmeldt.
 • Svend Erik Riskoger Mogensen overgår til passiv.
 • Jørgen Svendsen ønsker at overgå til passiv
 • Herdis har ytret ønske om at overgå til passiv, men dette kan bestyrelsen ikke acceptere, da Herdis er særdeles aktiv ved alle mulige HAC-arrangementer.
 1. John H. foreslog at snuppe nogle idéer fra Vikingerne ved Østre Søbad afvikling af fødselsdage, som dér fejres med rundstykker og kaffe til dé, som ønsker at deltage. Nytårsaftensmorgen festliggøres med fyrværkeri og champagne i mørket.

Høvdingen lovede at bestyrelsen ville arbejde videre på idéen. Laila foretrak weekender a.h.t. den arbejdende skare.

 

Ad 5. Valg:

Hirdsmand Morten genopstillede og blev genvalgt. Ligeledes gik det med Runerister Rothe samt suppleanterne John og Anne Katrine. Revisorer blev Jens T. og Mogens Maler i stedet for Ella. Hun havde orienteret foreningen om, at hun ville udmeldes, da hun med tiden var blevet for kuldskær til søen. Sebbe udtrykte en tak til Ella for hendes tjeneste for foreningen HAC.

 

Ad. 6 Evt:

Astrid ønskede engangsklude og svaber for at kunne bidrage til et rent klublokale.

Henrik bidrog til munterheden med en historie om en 85-årig elastikspringer på New Zealand.

Ejlif understregede vigtigheden af at yde noget i en klub for at være et værdigt medlem – ellers er man en nasserøv.

Inge Krumtap kunne tænke sig lidt mere mjød til dåben, og at Herdis´ juleomkvæd blev indlemmet i sangbogen.

Kagebagere til generalforsamlingen 2013 blev: Laila, Grethe B, og Anna S.

Morten bidrog med en anmodning fra vores søsterforening ”De lilla Læber”, der kunne bruge lidt til jernet. Dette ville Janie tage sig af. Og så havde Morten lavet en quiz: Hvornår og hvor langt svømmede Arne Verdensmester sin længste tur i isvand? Vinderen af quizzen blev Bente, der modtog et eksemplar af jubilæumsbogen for sit svar: I 1978 svømmede han 525m. Det helt korrekte var 532 m i 1975!

På denne festlige vis kunne runeristeren indstille sit arbejde, da Dirigenten takkede for god ro og orden, – og klokken var kun 17.55!

 

 

 

 

Ref:

Runerister Rothe