Referat Generalforsamling Januar 2015

Referat af generalforsamling 10. januar 1015

(Forsamlingen påbegyndt kl. 15.21)

1.

Valg af dirigent: Mogens Maler modtog valget

2.

Høvdingens beretning indledtes med 1 minuts stilhed til ære for de tre vikinger vi mistede i det forløbne år. Gerda, der trods sin lidenhed var en viljestærk kvinde og kendt som klubbens skarpe tunge. Jørgen Rosenkrands, der altid var god for en historie, og Grethe Harritz, som altid var en flittig gæst til vore arrangementer og som den eneste levede op til klubbens regler om rettidig omhu med udmelding ved sygdom.

Efter stilheden befalede Høvdingen, at der nu udstedes forbud mod dødsfald i 2015.

Herefter blev budt velkommen til nye vikinger: Tove og Niels Erik (sidstnævnte var forhindret i at deltage ved generalforsamlingen) Samtidigt annonceredes 3 nye aspiranter: Sus, Pia og Lotte. Det betyder at der pr. januar 2015 er 6 ledige pladser på ventelisten.

Vejret var året igennem ,som vanligt i HAC, godt, – dog vil dåben i dag blive husket som dén, hvor vejrguderne pustede lige rigeligt til faklerne! Årets arrangementer var som altid en fornøjelse, det være sig Tappefald, cykeltur, Taprejsning, julebad (hvor kvinderne igen fik den forkerte side!!!) og den efterfølgende julehygge hos Hannah (og Høvdingen vandt i år!), Nytårsknald og måneskinsbadning (for de normalt 6 fremmødte.)

Høvdingen takkede Bo for vores velfungerende hjemmeside og Grethe B. for stafetindlæg. Vigtigt at stafetten kommer videre! Også tak til den altid opofrende bestyrelse, især Janie, der på cykel stred sig gennem stormen til Kirkens Korshær i Virklund for at købe ekstra service til dagens fouragering . Og hatten af for Vibeke der kæmper med tallene men ”ikke just tænder på dem”.

I øvrigt blev der kun afholdt ét bestyrelsesmøde i det forgangne år pga. bestyrelsesmedlemmernes travlhed i øvrigt.

(Der indlagdes her en kort pause på anmodning fra Bo, der var trængende. Mogens ville vide om det var stærkt ”potkrævet”)

Kommentarer til beretningen:

Laila: Hvad har den travle bestyrelse gjort for saunaen?

Høvding: Der arbejdes videre med sagen, men saunaen er endnu ikke indkøbt.

Jens havde kun ros at sige:”Den bedste beretning i Høvdingens regeringstid!”Endvidere betryggende med Sebbe som grillmester. Kan algeproblemerne i søen mon hænge sammen med begyndende inkontinens hos medlemmerne? Bækkenbundstræning er at anbefale.

Grethe B. sendte stafetten videre til Steen.

Eilif beklagede sig over koks i kommunikationen omkring Taprejsningsdag /-dato. Men ellers dejlig klub.

Sebbe: Datoerne er offentliggjort for 1 år ad gangen, og passer normalt, men der kan ske en ”svipser”.

Kl. 16.01 godkendtes beretningen énstemmigt (hvorpå Høvdingen udbrød: ” Det er sgu nemt at være Høvding efterhånden sammenlignet med tidligere års oplevelser”)

Møntmesters beretning:

Først en stor tak til Sebbe for ”himstragimsprogram” der virker så nemt!

Herpå fremlagdes resultatet.

Kommentarer:

Laila: Tankevækkende at bestyrelsesmøder koster det samme trods halvt så mange afholdte møder.

Beretningen godkendt kl. 16.15.

Indkomne forslag:

Ingen!

Valg: (Jens plæderede for valgtale forud for valghandlingen, uden dog at vinde genklang herfor)

Høvding (Sebbe)genvalgt

Møntmester: (Vibeke) énstemmigt genvalgt!

Klubmester (Janie)genvalgt

Revisorer: (Kaj M., Jens) genvalgt

Suppleanter (Anne Katrine, John H) genvalgt

Evt.

Laila: Der bør være bedre og anden motivation for at huske skilt end ”mulkt” Det bør være sjovere!

Flemming: Skal vi have særligt bemyndigede tøffelhelte til udryddelse af stank?

Jens: Det hedder ”smykke” og ikke ”skilt”!. Er der styr på alle ”tapper”?.

Kontingent SKAL betales INDEN udgangen af januar, men IKKE før 1. januar.

Sebbe: Husk at notere i testamente at emblemer skal afleveres.

Bo: Vort skilt er at sammenligne med elefantordenen og ridderkorset. Bestyrelsen bør evt. ved hjemmebesøg ransage den formastedes hjem. Kan skiltet ikke findes bør medlemmet evt. efter en karensperiode sættes på porten.

Mogens: Jeg har før lavet nye emblemer og gør det gerne igen. Vi bør indsamle alles og indgravere med medlemsnummer og år.

John A.: Der kunne evt. skrives optagelsesdato på ,og de kunne bæres på skrå som en elefantorden.

Janie: jeg har styr på brikkerne, men går ud fra at folk er ærlige og siger til, hvis de mister et.

Laila: Fint med skilte, men vi skal ha det godt og undlade diverse restriktioner og sanktioner.

Sebbe: Bestyrelsen tager problematikken omkring mærkning af skilte op på næste møde. Måske skal vi til at tage konkurrencen op med wellnesscenter på Østre i forhold til at mønstre nye medlemmer?

Anni: Bestyrtet over at så få kender vedtægterne. I øvrigt bør emblemerne være røde. Invitation til en tur i sommerhus på Djursland engang i marts. Med gåtur og lidt spisning.

Sebbe: Skiltet skal bevares som det er, og der skal laves flere. Lokumskæden er ren ”retro”.

Synd for Vibeke at hun skal opkræve ”mulkt”, men der bør være en form for straf.

Hannah: Vi skal ikke lade os løbe overende af fittnessfolket. Vi skal værne om vores lille BADE-klub!

Janie: Vigtigt at vi selv udbreder kendskabet til klubben. ”Jeg har fx en fyr på bedding, – som ser godt ud!”

Jens: Godt! Kvinderne er ved at tage magten i klubben. Vi trænger til noget ”mandekød”. Godt at Janie ”arbejder på en mand”.

(Dirigenten bryder nu ind og gør opmærksom på at Bo fremover kun får hvert 7. indlæg for at begrænse hans talestrøm)

Bo: Har aspiranter ret til plads over radiatoren?

Kagebagere 2016: Flemming og Lene

Oprydning kl. 10: Bestyrelsen samt Eilif og Mogens

Referatet afsluttet kl.?

Ref:Runerister Rothe

(Supporteret af Sebbe)