Referat Generalforsamling Januar 2016

Morgendagen d. 9. januar 2016 var forbilledlig smuk som baggrund for dåb af nyt medlem. Det snedækkede landskab, faklerne og de kappeklædte vikinger skabte den helt rigtige og højtidelige stemning. Faktisk skulle to menige ophøjes til skjoldmøer, men den ene var, uvist hvilken grund, da hun jo jævnligt frekventerer Neptuns rige, blevet sløj. Derfor kunne vi koncentrere os om at give Lotte en mindeværdig dåb, og  lade Pia få en ommer næste år.

Referat af generalforsamling 9.januar 2016

(Påbegyndt kl. 15.18)

1.Valg af dirigent

Lars blev enstemmigt valgt og takkede for “støtten”

  1. Høvdingens beretning
  2. glædede sig over at hans opfordring fra sidste generalforsamling om at undgå dødfald i det kommende år ovenpå et år med flere afdøde, var blevet efterlevet. Ikke en eneste valgte at “lægge håndklædet” i 2015. Denne opfordring kom han derfor atter med i forhold til 2016.

Endvidere var der sket det lykkelige, at ventelisten var genoprettet.

Han henledte opmærksomheden på §5 i vore vedtægter omhandlende diverse aspirantopgaver og appellerede til at disse blev efterlevet.

Hvad angår vejret har det utallige gange vist sig, at HAC har de rette kontakter til Guderne. Derfor burde Cop 21 nok have været lagt i hænderne på HAC.

  1. omtalte nu årets arrangementer i HAC:

Tappefaldet som vanligt hyggeligt. Bestyrelsen har besluttet at dette arrangement fremover vil omfatte svedhytte ol.

Besøget i Glatved hos Den Gamle Høvding var en stor succes. Tak for invitationen!

I juni var der Jens og Aages hemmelige cykeltur. (- ingen ved hvor vi skal hen) Denne gang førtes vi ad Kjellerupbanen og endte i Høvdingens nye “driveri” til dejlig og velfortjent pizza.

Taprejsningen forløb også forventeligt rart i dejligt vejr ved søen.

Og julehyggen hos Hanna bragte os tilbage til vanlig standard: Høvdingen vandt intet i pakkelegen.

Et knald ved nytårstide kan være svært om ikke der er ordentlig gang i lunten. Men efter lidt pilleri gik det. Stemningsfuld tradition i mørket med morgenchampagne og kransekage.

Hjemmesiden har været under beskydning flere gange af medlemmer der ikke kunne “komme ind”. På trods heraf havde høvdingen stor ros til vor IT-hirdsmand, som så snart han er hjemme igen fra safari havde lovet en større oprydningsseance på nettet. Han har jo indledt en fortravlet pensionisttilværelse!

Sidst men ikke mindst rettede H. en stor tak til bestyrelsen for dens utrættelige arbejde for foreningen. Altid en fornøjelse at være sammen, og særlig tak til Anne Katrine for at lægge sommerhus i Blokhus til ét af bestyrelsesmøderne.

Kommentarer til Høvdingens beretning:

Laila: Høvdingen bør efterhånden kunne ritualet udenad, – savner han måske briller?

Burde vi evt. optage  20 ekstra medlemmer for at få lidt nyt blod?

Eilif: Flere medlemmer tak, hvis det kan give mere frisk luft i klubhuset

Jens: Ikke flere medlemmer. Vi er 60 attraktive medlemmer!

Oluf: Evt. øge medlemstallet langsomt med f.eks. 5 medlemmer ad gangen.

John A.: Man kan godt føle sig lidt ensom når man helt alene nyder en pils om eftermiddagen. Der er plads til mange flere (medlemmer)

Jens: Man kunne jo overveje bedre fordeling på dagen, og evt. give gratis øl i eftermiddagstimerne.

Høvding: Indenfor det seneste år er medlemstallet øget med 10, så lad os se tiden an.

Kaj: Hvis vi havde en sauna ville der nok blive trængsel om eftermiddagen

Høvding: – og øgede udgifter.

Hanna: Som ældste medlem tilstede vil jeg appellere til, at vi ikke ændrer på det gamle:

60 medlemmer er fint!

Laila: Bestyrelsen mangler visioner i forhold til saunaproblematikken!

Lise: Jeg har efter opdrag fra sidste generalforsamling rettet henvendelse til “Jesper Betjent”  vedrørende sauna. Han vil sælge os en ombygget og nyrenoveret skurvogn med brændeovn og elovn og plads til ca. 15 personer for 25.000 kr. Med 60 medlemmer vil det svare til en engangsudgift for indkøb på 416 kr. Forbruget ligger på ca. 10 – 12 kr pr gang.

Vi kan få lov at have den på prøve fra d. 11. marts og sæsonen ud. Om alternativt at leje vognen, har Jesper endnu ikke overvejet.

Men før vi har en meningstilkendegivelse fra medlemmerne kan vi ikke rette henvendelse til kommunen om tilladelse til at have den stående ved Vestre Søbad i vinterhalvåret. Om sommeren vil den muligvis kunne “bo” hos Jesper, hvis vi ikke kan finde andet sted til den.

Høvding: Vi lovede at undersøge muligheder. Det har vi gjort. Og i øvrigt er vi ikke enige i bestyrelsen om saunaspørgsmålet.

Flemming: Kunne man evt. sætte en seddel op i klubhuset om for eller imod sauna?

Eilif: Lad dog bestyrelsen arbejde videre.

Laila: Men bestyrelsen laver ikke deres arbejde!

Høvding: (Til Laila) “Det dummeste jeg har hørt!!!”

Laila: God ide´med en lejeaftale til weekender o.l. eller andre arrangementer.

Lotte: Jeg kender en der har en saunacampingvogn

Jens: Det lyder lidt “sexy”

Kaj: Lad os lave 3-4 arrangementer om året med sauna.

Ovenpå denne til tider ophedede og lidt skingre debat blev Høvdingens beretning godkendt.

Møntmesters beretning om det reviderede regnskab:

Vibeke fremlagde sit reviderede regnskab og fik følgende kommentarer:

Jens: Mulktposten er alt for undseelig. Suppleant bør inddrive mulkt ved Møntmesters fravær.

Kaj: Jeg vil med glæde inddrive mulkt!

Høvding: Det er et imponerende regnskab, bl.a. pga. den arbejdsomme bestyrelse!

Laila: Juridisk set kan Kaj ikke være suppleant.

Anne Katrine: Min vision er at være en meget hård inddriver af mulkt!

Eilif: Vi bør ikke pukke på bestyrelsen, der arbejder gratis. I stedet bør vi sende dem ud at spise en god middag på restaurant.

Oluf: Helt enig!

John A. Som gammel kok vil jeg gerne tilbyde at lave en god middag til bestyrelsen, – når saunaen er installeret.

Laila: jeg opfordrer til flere bestyrelsesmøder, hvis der så kunne ske lidt mere.

Møntmesters beretning godkendt.

Indkomne forslag:

  1. Generalforsamling flyttes til 3. lørdag i januar.

Det kan ske indenfor foreningens vedtægter, der foreskriver at generalforsamlingen skal afholdes i januar måned.

Argumenter for forslaget:

  1. 2. lørdag i januar ligger for tæt på diverse juleselskabelighed og nytårsfester.
  2. Nytårskoncerten, som flere medlemmer deltager i, ligger normalt på 2. lørdag i januar, hvorfor folk enten bliver væk eller må gå tidligt.
  3. Runeristeren er altid engageret til anden side d. 2. lørdag og dette kan trods ihærdige forsøg ikke ændres.

Bestyrelsen opfordredes til at afgøre en evt. ændring af tidspunktet for generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen:

Hirdsmand (Bo). genvalgt in abcentia

Runerister (Lise) genvalgt

Suppleanter( AK og John H.)

Laila ønskede at opstille for at sikre, at der sker noget i bestyrelsen. Hun ønskede at kandidaterne forud for skriftlig afstemning begrundede egen berettigelse. Høvdingen fremhævede AK og Johns store arbejde og appellerede til, at man ikke overså John, der af arbejdsmæssige årsager ikke kunne være tilstede og holde egen valgtale.

(Runeristeren var nu grundet sit engagement andetsteds tvunget til at overdrage referatskrivningen til suppleant AK)

Herpå trak Laila sit kandidatur, men lovede/ truede med at opstille igen næste år.

John og AK valgt som suppleanter

Revisorer ( Jens og Kaj) genvalgt.

Evt:

Anni ønsker, at gamle referater lægges ud på hjemmesiden. Forslaget videregives til webmasteren, når han er hjemvendt fra Afrika.

Jens opfordrer til at referater videresendes til Silkeborg Arkiv

( Det bliver de allerede, kan Runeristeren hermed oplyse )

Lise (ny aspirant) foreslog et øget informationsniveau overfor nye medlemmer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med idéen.

Anni ønskede gåturene fra fordums dage genoplivet (F.eks. tage med tog til Ry og derpå trave hjem igen)

Flemming nævnte, at man jo også kunne arrangere mindre traveture, – f.eks. til Frederikshøj.

Janie annoncerede aftenens store konkurrence: Gavekort på  billetter til et udsøgt besøg i Jespers sauna ved Ålekroen til de 4, der kom nærmest på at gætte den rette kønsfordeling i vores forening.

De heldige vindere blev: Niels Erik, Hanna, Ole og Laila.

Dato for saunavisitten følger senere.

Kagebagere til næste generalforsamling: Anne og Connie.