A    A   A   

Den Gale Doktor

 

Elskov er det halve liv,

spiritus det hele.

Kommer du i HAC,

får du begge dele.

 

1970, Den gale Doktor