Vikingedåb, Generalforsamling og Vikingefest

Tidligere vikingedåb (2004) 

Lørdag den 10. januar 2009
Kl. 8.00:    Vi mødes til optagelsesritualet i de hellige haller.

Kl. 13.00:  Generalforsamling i dykkerklubbens festlokaler

Husk indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2. januar.

Skriv et svar